Raštai
Doktrina ir Sandoros 91


91 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. kovo 9 d. (History of the Church, 1:331–332). Tuo metu pranašas buvo užsiėmęs Senojo Testamento vertimu. Priėjęs senovinių raštų dalį, vadinamą apokrifais, jis pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį nurodymą.

1–3 Apokrifai iš esmės išversti teisingai, bet juose yra daug prierašų žmonių rankomis, kurie neteisingi; 4–6 Jie naudingi tiems, kurie apšviečiami Dvasia.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats jums dėl aapokrifų: juose daug kas yra tiesa, ir iš esmės jie išversti teisingai;

2 juose yra ir daug neteisingų dalykų, prirašytų žmonių rankomis.

3 Iš tiesų sakau jums: nereikalinga, kad apokrifai būtų išversti.

4 Taigi, kas tik juos skaito, atesupranta, nes tiesą apreiškia Dvasia;

5 ir kas tik apšviečiamas aDvasia, gaus iš jų naudos;

6 ir kas tik negauna Dvasia, tam negali būti naudos. Todėl nereikalinga, kad jie būtų išversti. Amen.