Raštai
Doktrina ir Sandoros 26


26 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui, Oliveriui Kauderiui ir Džonui Vitmeriui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:104). (Žr. 24 skyriaus įvadą).

1 Jiems nurodyta tyrinėti Raštus ir pamokslauti; 2 Patvirtintas bendro sutikimo įstatymas.

1 Štai, aš sakau jums, kad savo laiką pašvęsite atyrinėti Raštus ir pamokslauti, ir patvirtinti bažnyčią bKolzvilyje, ir dirbti visus savo reikalingus žemės darbus, kol po to vyksite į vakarus surengti kitą konferenciją; ir tada jums bus atskleista, ką daryti.

2 Ir bažnyčioje viskas bus daroma abendru sutikimu, per daugybę maldos ir tikėjimo, nes jūs viską gausite tikėjimu. Amen.