Raštai
Doktrina ir Sandoros 26
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

26 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui, Oliveriui Kauderiui ir Džonui Vitmeriui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:104). (Žr. 24 skyriaus įvadą).

1 Jiems nurodyta tyrinėti Raštus ir pamokslauti; 2 Patvirtintas bendro sutikimo įstatymas.

1 Štai, aš sakau jums, kad savo laiką pašvęsite atyrinėti Raštus ir pamokslauti, ir patvirtinti bažnyčią bKolzvilyje, ir dirbti visus savo reikalingus žemės darbus, kol po to vyksite į vakarus surengti kitą konferenciją; ir tada jums bus atskleista, ką daryti.

2 Ir bažnyčioje viskas bus daroma abendru sutikimu, per daugybę maldos ir tikėjimo, nes jūs viską gausite tikėjimu. Amen.