Raštai
Doktrina ir Sandoros 87


87 Skyrius

Apreiškimas ir pranašystė apie karą, duoti per pranašą Džozefą Smitą 1832 m. gruodžio 25 d. (History of the Church, 1:301–302). Šis skyrius buvo gautas tuo metu, kai broliai galvojo ir svarstė apie afrikiečių vergovę Amerikos žemyne ir žmonių vaikų vergiją visame pasaulyje.

1–4 Išpranašaujamas karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų; 5–8 Visus žemės gyventojus užgrius didelės nelaimės.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats dėl karų, kurie greitai kils, pradedant aPietų Karolinos sukilimu, kuris galiausiai baigsis daugelio sielų mirtimi ir nelaimingumu;

2 ir ateis laikas, kada akaras bus išlietas ant visų tautų, pradedant nuo šios vietos.

3 Nes štai, pietinės valstijos atsiskirs nuo šiaurinių valstijų, ir pietinės valstijos kreipsis į kitas tautas, net į taip vadinamos Didžiosios Britanijos tautą, ir šios taip pat kreipsis į kitas tautas, kad apsigintų nuo kitų tautų; ir tada akaras bus išlietas ant visų tautų.

4 Ir bus taip, kad po daugelio dienų avergai sukils prieš savo šeimininkus, kurie bus renkami ir ruošiami karui.

5 Ir dar bus taip, kad šalyje likę likučiai išsirikiuos ir taps nepaprastai pikti ir vargins kitataučius skaudžiu varginimu.

6 Ir taip, per kalaviją ir kraujo liejimą asielvartaus žemės gyventojai; ir bbadu, ir maru, ir žemės drebėjimu, ir dangaus griaustiniu, ir taip pat nuožmiu ir skaisčiu žaibu žemės gyventojai bus priversti pajusti Visagalio Dievo rūstybę ir pasipiktinimą, ir cbaudžiančią ranką, kol nuspręstas sunaikinimas bus padaręs dgalą visoms tautoms,

7 kad šventųjų ir jų akraujo šauksmas liautųsi kilti nuo žemės į bSabaotų Viešpaties ausis, kad atkeršytų už juos jų priešams.

8 Todėl astovėkite šventose vietose ir nesitraukite, kol ateis Viešpaties diena; nes štai ji bgreitai ateina, – sako Viešpats. Amen.