Antraštinis puslapis
  Footnotes

  Pastarųjų Dienų Šventųjų
  Jėzaus Kristaus Bažnyčios
  Doktrina
  ir
  Sandoros,

  apimančios
  Pranašui Džozefui Smitui duotus apreiškimus
  ir kai kuriuos
  jo darbo Bažnyčios Prezidentūroje tęsėjų papildymus

  Išleido
  Pastarųjų Dienų Šventųjų
  Jėzaus Kristaus Bažnyčia

  Solt Leik Sitis, Jutos valst., JAV