Raštai
Antraštinis puslapis


Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčios
Doktrina
ir
Sandoros,

apimančios
Pranašui Džozefui Smitui duotus apreiškimus
ir kai kuriuos
jo darbo Bažnyčios Prezidentūroje tęsėjų papildymus

Išleido
Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčia

Solt Leik Sitis, Jutos valst., JAV