Raštai
Doktrina ir Sandoros 69


69 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio mėn. (History of the Church, 1:234–235). Per lapkričio 1 dienos neeilinę konferenciją buvo patvirtintas apreiškimų rinkinys, kurį ketinta greitai išleisti. Lapkričio 3 dieną buvo pridėtas ir pavadintas Priedu apreiškimas, čia vadinamas 133 skyriumi. Konferencijos nutarimu Oliveris Kauderis buvo paskirtas gabenti surinktų apreiškimų ir įsakymų rankraštį į Independensą, Misūrio valst., spausdinimui. Taip pat jis turėjo su savimi pasiimti pinigus, paaukotus Bažnyčios kūrimui Misūryje. Kadangi jo kelionės maršrutas driekėsi per retai apgyvendintą vietovę, link pasienio, buvo pageidautinas kelionės bendražygis.

1–2 Džonas Vitmeris turi lydėti Oliverį Kauderį į Misūrį; 3–8 Jis taip pat turi skelbti ir rinkti, pasižymėti ir užrašyti istorinę informaciją.

1 Atidžiai klausykite manęs mano tarno aOliverio Kauderio labui, – sako Viešpats, jūsų Dievas. – Tai ne pagal mano išmintį, kad jam būtų patikėti įsakymai ir pinigai, kuriuos jis gabens į Sionės žemę, jeigu su juo nevyks toks, kuris bus patikimas ir ištikimas.

2 Todėl aš, Viešpats, noriu, kad mano tarnas aDžonas Vitmeris eitų su mano tarnu Oliveriu Kauderiu;

3 ir taip pat kad jis toliau rašytų ir sudarinėtų visų svarbių dalykų, kuriuos jis pastebės ir sužinos apie mano bažnyčią, aistoriją;

4 ir taip pat, kad priimtų apatarimą ir pagalbą iš mano tarno Oliverio Kauderio bei kitų.

5 Ir taip pat, mano tarnai, kurie pasklidę žemėje, turėtų siųsti savo aprievaizdavimų ataskaitas į Sionės žemę;

6 nes Sionės žemė bus būstinė ir vieta priimti ir vykdyti visa tai.

7 Tačiau tegul mano tarnas Džonas Vitmeris dažnai keliauja iš vietovės į vietovę ir iš bažnyčios į bažnyčią, idant lengviau įgytų pažinimą, –

8 skelbdamas ir aiškindamas, rašydamas, perrašinėdamas, atrinkdamas ir gaudamas viską, kas bus naudinga bažnyčiai ir kylančioms kartoms, kurios išaugs aSionės žemėje, kad valdytų ją iš kartos į kartą per amžių amžius. Amen.