Raštai
Doktrina ir Sandoros 4


4 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą jo tėvui Džozefui Smitui vyresniajam Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. vasario mėn. (History of the Church, 1:28).

1–4 Šaunus tarnavimas gelbsti Viešpaties tarnus; 5–6 Dieviškos savybės padaro juos tinkamus tarnystei; 7 Dievo vertybių reikia siekti.

1 Dabar štai, netrukus prasidės anuostabus darbas tarp žmonių vaikų.

2 Todėl o jūs, kurie imatės Dievo atarnystės, žiūrėkite, kad btarnautumėte jam visa savo cširdimi, galia, protu ir stiprybe, idant galėtumėte stoti dnepriekaištingi priešais Dievą paskutiniąją dieną.

3 Taigi, jei turite norą tarnauti Dievui, jūs esate apašaukti į darbą;

4 nes štai alaukas jau pabalęs bpjūčiai; ir štai, tas, kuris mosuoja savo pjautuvu iš visų jėgų, tas susikrauna catsargas, tad nepražūva, bet pelno išgelbėjimą savo sielai;

5 o atikėjimas, bviltis, cmalonė ir dmeilė su eakimi, pašvęsta vien Dievo fšlovei, padaro jį tinkamą šiam darbui.

6 Atminkite tikėjimą, adorybę, pažinimą, susivaldymą, bkantrybę, brolišką maloningumą, dievotumą, tikrąją meilę, cnuolankumą, dstropumą.

7 aPrašykite ir gausite; belskite, ir jums bus atidaryta. Amen.