Pagalbinės studijavimo priemonės
Sugrąžinimas, Evangelijos


Sugrąžinimas, Evangelijos

Reiškia, jog Dievas atkuria savo evangelijos tiesas ir apeigas tarp žmonių žemėje. Dėl atsimetimo, kuris kilo po Kristaus apaštalų žemiškos tarnystės, žemėje Jėzaus Kristaus evangelija buvo prarasta. Dėl šio atsimetimo tapo būtina sugrąžinti evangeliją. Dievas sugrąžino evangeliją per regėjimus, angelų tarnavimus ir apreiškimus žmonėms žemėje. Sugrąžinimas prasidėjo per pranašą Džozefą Smitą (DžS–I 1:1–75; DS 128:20–21) ir per Viešpaties gyvus pranašus tęsiasi iki dabartinio laiko.