Pagalbinės studijavimo priemonės
Vyskupas


Vyskupas

Reiškia „prižiūrėtojas“. Tai pareigybė, arba postas. Vyskupas yra įšventinama Aarono kunigystės pareigybė (DS 20:67; 107:87–88), ir vyskupas yra bendrasis Izraelio teisėjas (DS 107:72, 74).