Pagalbinės studijavimo priemonės
Maršas, Tomas B.
ankstesnis kitas

Maršas, Tomas B.

Pirmasis Dvylikos Apaštalų kvorumo prezidentas po bažnyčios atkūrimo 1830 metais. Jis turėjo karalystės raktus, kiek tai susiję su Dvylika (DS 112:16), ir 1838 metais apreiškimu jam buvo įsakyta publikuoti Viešpaties žodį (DS 118:2). Jam skirtas Doktrinos ir Sandorų 31 skyrius. 1839 metais Maršas buvo pašalintas iš Bažnyčios, bet 1857 metų liepą vėl buvo pakrikštytas.