Pagalbinės studijavimo priemonės
Maršas, Tomas B.


Maršas, Tomas B.

Pirmasis Dvylikos Apaštalų kvorumo prezidentas po bažnyčios atkūrimo 1830 metais. Jis turėjo karalystės raktus, kiek tai susiję su Dvylika (DS 112:16), ir 1838 metais apreiškimu jam buvo įsakyta publikuoti Viešpaties žodį (DS 118:2). Jam skirtas Doktrinos ir Sandorų 31 skyrius. 1839 metais Maršas buvo pašalintas iš Bažnyčios, bet 1857 metų liepą vėl buvo pakrikštytas.