Pagalbinės studijavimo priemonės
Lukas


Lukas

Evangelijos pagal Luką ir Apaštalų darbų Naujajame Testamente autorius ir Pauliaus misionieriškų kelionių bendražygis. Jis gimė graikų šeimoje ir buvo gydytojas (Kol 4:14). Lukas buvo labai išsilavinęs. Troadėje prisijungdamas prie Pauliaus, jis pasirodė kaip apaštalo Pauliaus bendražygis (ApD 16:10–11). Pauliaus paskutinėje kelionėje į Jeruzalę Lukas taip pat buvo su Pauliumi Filipuose (ApD 20:6), ir jiedu buvo drauge iki Pauliaus atvykimo į Romą. Lukas taip pat buvo su Pauliumi per jo antrąjį įkalinimą Romoje (2 Tim 4:11). Tradiciškai manoma, kad jis mirė kankinio mirtimi.

Evangelija pagal Luką

Aprašymas, kurį Lukas parašė apie Jėzų Kristų ir jo žemišką tarnystę. Apaštalų darbų knyga yra Evangelijos pagal Luką tęsinys. Lukas paliko gerai surašytą Jėzaus tarnystės aprašymą, pristatantį Jėzų tiek kaip žydų, tiek ir kaip kitataučių Gelbėtoją. Jis daug rašė apie Jėzaus mokymus ir jo darbus. Tik Evangelijoje pagal Luką randame aprašymus apie Gabrieliaus apsilankymus pas Zachariją ir Mariją (Lk 1), piemenų apsilankymą pas kūdikį Jėzų (Lk 2:8–18), dvylikametį Jėzų šventykloje (Lk 2:41–52), septyniasdešimties įpareigojimą ir išsiuntimą (Lk 10:1–24), Jėzaus prakaitavimą krauju (Lk 22:44), Jėzaus pokalbį su vagimi ant kryžiaus (Lk 23:39–43), kaip Jėzus valgė žuvį ir medų po savo prisikėlimo (Lk 24:42–43).

Skyrių apžvalgų ieškokite temoje „Evangelijos“.