Pagalbinės studijavimo priemonės
Žydai


Žydai

Žydais gali būti vadinami: 1) Judo, vieno iš dvylikos Jokūbo sūnų, palikuonys; 2) senovinės pietinės Judo karalystės žmonės; arba 3) žmonės, praktikuojantys judaizmo religiją, gyvenimo būdą bei tradicijas, bet nebūtinai žydai pagal kilmę. Tapo tradicija žydais vadinti visus Jokūbo palikuonis, bet tai klaida. Žydais turėtume vadinti tik Judo karalystės gyventojus arba, ypač šiais laikais, Judo genties narius ir jų bendrus.