Pagalbinės studijavimo priemonės
Žemė


Žemė

Planeta, kurioje gyvename, sukurta Dievo per Jėzų Kristų, kad žmogus naudotųsi ja savo mirtingojo išbandymo metu. Jos galutinė paskirtis – tapti pašlovinta ir išaukštinta (DS 77:1–2; 130:8–9). Žemė taps amžinu paveldu tiems, kurie gyveno vertai celestialinės šlovės (DS 88:14–26). Jie mėgausis Tėvo ir Sūnaus akivaizda (DS 76:62).

Sukurta žmogui

Gyva esybė

Žemės padalinimas

Žemės išvalymas

Galutinė žemės būsena