Pagalbinės studijavimo priemonės
Džozefo Smito Vertimas (DžSV)


Džozefo Smito Vertimas (DžSV)

Karaliaus Jokūbo Biblijos vertimo anglų kalba peržiūrėjimas arba vertimas, kurį pranašas Džozefas Smitas pradėjo 1830 m. birželio mėnesį. Įsakymą versti jis gavo iš Dievo ir laikė tai savo pašaukimo pranašu dalimi.

Nors didžiumą vertimo Džozefas užbaigė 1833 m. liepos mėnesį, iki pat savo mirties 1844 metais jis tobulino rankraštį, ruošdamas jį leidimui. Nors gyvendamas jis išleido kai kurias dalis, galimas dalykas, kad, jei būtų gyvas, jis būtų padaręs daugiau pakeitimų, kad išleistų visą darbą. Reorganizuota Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia pirmą įkvėptą Džozefo Smito vertimą išleido 1867 metais. Nuo to laiko ji išleido keletą leidimų.

Versdamas pranašas daug ko išmoko. Dėl jo vertimo darbo buvo gauti keli Doktrinos ir Sandorų skyriai (pavyzdžiui, DS 76, 77, 91 ir 132). Be to Viešpats davė Džozefui konkrečius nurodymus dėl vertimo, kurie buvo užrašyti Doktrinoje ir Sandorose (DS 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Mozės knyga ir Džozefas Smitas–Mato, dabar įtrauktos į Brangųjį Perlą, buvo paimtos tiesiogiai iš Džozefo Smito Vertimo.

Džozefo Smito vertimas sugrąžino kai kurias aiškias ir vertingas tiesas, kurios buvo prarastos iš Biblijos (1 Nef 13). Nors tai nėra oficiali Bažnyčios Biblija, šis vertimas siūlo daug įdomių įžvalgų ir yra labai vertingas Biblijai suprasti. Taip pat tai yra pranašo Džozefo Smito dieviško pašaukimo ir tarnystės liudijimas.