Pagalbinės studijavimo priemonės
Zenokas


Zenokas

Izraelio pranašas Senojo Testamento laikais, minimas tik Mormono Knygoje.