Pagalbinės studijavimo priemonės
Kitataučiai


Kitataučiai

Žodis kitataučiai Raštuose turi kelias prasmes. Kartais jis žymi žmones, kilusius ne iš Izraelio, kartais – žmones, kilusius ne iš Judo, o kartais – evangelijos nepažįstančias tautas, net jeigu jos turi kažkiek izraelitų kraujo. Ši paskutinė prasmė ypač būdinga šiam žodžiui, vartojamam Mormono Knygoje bei Doktrinoje ir Sandorose.