Pagalbinės studijavimo priemonės
Maištas, sukilimas


Maištas, sukilimas

Nepaklusimas ar priešinimasis Viešpačiui, įskaitant atsisakymą sekti jo išrinktais vadovais ir sąmoningas nepaklusimas jo įsakymams.