Pagalbinės studijavimo priemonės
Matas


Matas

Jėzaus Kristaus apaštalas ir Naujojo Testamento pirmos knygos autorius. Matas, žydas, tarnavęs mokesčių romėnams rinkėju Kafarnaume, tikriausiai buvo Herodo Antipo tarnautojas. Prieš savo atsivertimą jis buvo žinomas kaip Levis, Alfajaus sūnus (Mk 2:14). Netrukus po to, kai buvo pašauktas būti Jėzaus mokiniu, jis surengė pokylį, kuriame dalyvavo Viešpats (Mt 9:9–13; Mk 2:14–17; Lk 5:27–32). Matas tikriausiai gerai išmanė Senojo Testamento Raštus ir Viešpaties gyvenime galėjo matyti tikslų pranašystės išsipildymą. Apie vėlesnį apaštalo gyvenimą žinoma mažai. Pagal vieną iš tradicinių nuomonių laikoma, kad jis mirė kankinio mirtimi.

Evangelija pagal Matą

Pirmoji knyga Naujajame Testamente. Pradžioje Evangelija pagal Matą turbūt buvo parašyta, kad ja naudotųsi žydai, gyvenantys Palestinoje. Joje panaudota daug citatų iš Senojo Testamento. Pagrindinis Mato tikslas buvo parodyti, kad Jėzus buvo Mesijas, apie kurį kalbėjo Senojo Testamento pranašai. Jis taip pat pabrėžė, kad Jėzus yra žmonių Karalius ir Teisėjas.

Skyrių apžvalgų ieškokite temoje „Evangelijos“.