Pagalbinės studijavimo priemonės
Filemonui, laiškas


Filemonui, laiškas

Pauliaus laiškas, įtrauktas į Naująjį Testamentą. Pauliaus laiškas Filemonui yra asmeniškas laiškas apie vergą Onesimą, kuris apiplėšė savo šeimininką Filemoną ir pabėgo į Romą. Paulius nusiuntė jį, lydimą Tichiko, kuris nešė Pauliaus laišką kolosiečiams, atgal į Kolosus pas jo šeimininką. Paulius prašė, kad Onesimui būtų atleista ir kad jis būtų priimtas atgal, kaip brolis Kristuje. Šį laišką Paulius parašė pirmą kartą kalėdamas Romoje.