Pagalbinės studijavimo priemonės
Kunigų knyga


Kunigų knyga

Knyga Senajame Testamente, aprašanti kunigų pareigas Izraelyje. Ji akcentuoja Dievo šventumą ir kodeksą, pagal kurį gyvendami jo žmonės gali tapti šventi. Jos tikslas yra ritualais mokyti Mozės įstatymo moralinių priesakų bei religinių tiesų. Kunigų knygą parašė Mozė.

1–7 skyriuose aprašomos aukojimo apeigos. 8–10 skyriuose aprašomas kunigų pašventinimo ritualas. 11 skyriuje rašoma, ką galima ir ko negalima valgyti bei kas yra švaru ir kas nešvaru. 12 skyriuje rašoma apie moteris po gimdymo. 13–15 skyriuose yra įstatymai, susiję su apeiginiu nešvarumu. 16 skyriuje aprašomas ritualas, kurį reikia atlikti Apmokėjimo Dieną. 17–26 skyriuose yra įstatymų kodeksas, susijęs su religiniais ir visuomeniniais ritualais. 27 skyriuje rašoma, kad Viešpats įsakė Izraeliui pašvęsti savo pasėlius, kaimenes ir bandas Viešpačiui.