Pagalbinės studijavimo priemonės
Skyrimas pareigoms


Skyrimas pareigoms

Išrinkimas ir įšventinimas šventiems tikslams. Tai reiškia paskyrimą konkrečiai tarnystei Bažnyčios organizacijoje deramą įgaliojimą turinčio asmens rankų uždėjimu. Paskyrimo metu raktus gauna tik tie, kurie pirmininkauja kunigystės kvorumams. Žmonės, skiriami į kitas nei kunigystės kvorumų prezidentai pareigas, gali gauti palaiminimą, bet su juo raktai nesuteikiami.