Pagalbinės studijavimo priemonės
Hebrajų kalba
ankstesnis kitas

Hebrajų kalba

Semitų kalba, kuria kalbėjo Izraelio vaikai.

Izraelitai kalbėjo hebrajiškai, kol sugrįžo iš Babilonijos nelaisvės, kada jų kasdienine kalba tapo aramėjų kalba. Jėzaus laikais hebrajų kalba buvo vartojama mokytųjų sluoksniuose, įstatyme ir religinėje literatūroje.