Pagalbinės studijavimo priemonės
Knyga, Įsakymų


Knyga, Įsakymų

1833 metais buvo paruošta spausdinti eilė pranašo Džozefo Smito gautų apreiškimų, pavadintų A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Įsakymų knyga Kristaus Bažnyčiai valdyti). Viešpats ir toliau bendravo su savo tarnais, ir dar po dviejų metų buvo išleistas papildytas apreiškimų rinkinys – Doktrina ir Sandoros.