Pagalbinės studijavimo priemonės
Mokinys


Mokinys

Jėzaus Kristaus pasekėjas, gyvenantis pagal Kristaus mokymus (DS 41:5). Terminas mokinys vartojamas pažymėti Dvylika Apaštalų, kuriuos Kristus pašaukė savo mirtingosios tarnystės metu (Mt 10:1–4). Terminas mokinys taip pat vartojamas pažymėti dvylika vyrų, kuriuos Jėzus išrinko vadovauti jo Bažnyčiai tarp nefitų ir lamanitų (3 Nef 19:4).