Pagalbinės studijavimo priemonės
Pirmasis regėjimas


Pirmasis regėjimas

Dievo Tėvo ir jo Sūnaus Jėzaus Kristaus pasirodymas pranašui Džozefui Smitui giraitėje.

1820 m. pavasarį Džozefui Smitui jaunesniajam ėjo penkiolikti metai. Jis gyveno su savo šeima Palmyros apylinkėje, Niujorko valst. Nedideliu atstumu į vakarus nuo šeimos namo buvo didelių medžių giraitė. Džozefas nuėjo ten melstis Dievui, kad sužinotų, kuri gi bažnyčia teisinga. Skaitydamas Bibliją jis aiškiai suprato, kad šio atsakymo jis turi siekti iš Dievo (Jok 1:5–6). Atsakydami į jo maldą Tėvas ir Sūnus pasirodė jam ir sakė nesijungti nė prie vienos tuometinės bažnyčios žemėje, nes jos visos buvo neteisingos (DžS–I 1:15–20). Šiuo šventu patyrimu prasidėjo eilė įvykių, atnešusių evangelijos ir tikrosios Kristaus Bažnyčios atkūrimą.