Pagalbinės studijavimo priemonės
Henochas


Henochas

Pranašas, kuris vadovavo Sionės miesto žmonėms. Jo tarnystė aptariama tiek Senajame Testamente, tiek Brangiajame Perle. Jis buvo septintasis patriarchas po Adomo. Jis buvo Jaredo sūnus ir Metuzelacho tėvas (Pr 5:18–24; Lk 3:37).

Henochas buvo didi asmenybė ir vykdė svarbesnę tarnystę, nei parodo trumpas Biblijos aprašymas apie jį. Biblija pažymi, kad jis buvo perkeltas (Hbr 11:5), bet nepateikia detalių apie jo tarnystę. Judo 1:14 cituojama jo pranašystė. Paskutiniųjų dienų apreiškimas žymiai daugiau paaiškina apie Henochą, ypač apie jo pamokslavimą, jo miestą, pavadintą Sione, jo regėjimus ir jo pranašystes (DS 107:48–57; Moz 6–7). Sionė buvo paimta į dangų dėl jos gyventojų teisumo (Moz 7:69).