Pagalbinės studijavimo priemonės
Natanas


Natanas

Senojo Testamento pranašas, gyvenęs karaliaus Dovydo laikais. Kai Dovydas pasiūlė pastatyti šventyklą Viešpačiui, Viešpats nurodė Natanui pasakyti Dovydui, kad šis nestatys jos. Taip pat Natanas papeikė Dovydą dėl to, kad suorganizavo Urijo, vieno iš savo karių, mirtį ir paėmė jo žmoną Betšebą (2 Sam 12:1–15; DS 132:38–39). Cadokas su Natanu Dovydo sūnų Saliamoną patepė karaliumi (1 Kar 1:38–39, 45).