Pagalbinės studijavimo priemonės
Jehova


Jehova

Oficialus arba tikrasis Izraelio Dievo vardas. Jis reiškia amžinąjį Aš Esu (Iš 3:14; Jn 8:58). Jehova yra ikimirtingasis Jėzus Kristus ir atėjo į žemę kaip Marijos sūnus (Mzj 3:8; 15:1; 3 Nef 15:1–5). Paprastai Senajame Testamente sutinkamas žodis Viešpats reiškia Jehova.

Jehova yra Kristus

Jehova buvo žinomas senovės pranašams (Iš 6:3; Abr 1:16). Apaštalas Paulius mokė, kad Kristus buvo Senojo Testamento Jehova (Iš 17:6; 1 Kor 10:1–4). Mormono Knygoje aprašytas Jaredo brolis matė ikimirtingąjį Kristų ir garbino jį (Etr 3:13–15). Moronis Kristų taip pat pavadino Jehova (Mor 10:34). Kirtlando šventykloje Džozefas Smitas ir Oliveris Kauderis matė prisikėlusį Jehovą (DS 110:3–4).