Pagalbinės studijavimo priemonės
Ezekijas


Ezekijas

Judo tautos teisus karalius, aprašytas Senajame Testamente. Jis valdė dvidešimt devynerius metus, tuo laikotarpiu, kai Izaijas buvo pranašas Jude (2 Kar 18–20; 2 Met 29–32; Iz 36–39). Izaijas padėjo jam reformuoti ir bažnytinį, ir valstybinį gyvenimą. Jis sustabdė stabmeldystę ir atnaujino šventyklos tarnavimus. Per maldą ir tikėjimą Ezezkijo gyvenimas buvo pratęstas penkiolika metų (2 Kar 20:1–7). Jo valdymo pradžia buvo sėkminga, bet jo maištas prieš Asirijos karalių (2 Kar 18:7) sukėlė du asirų įsiveržimus: pirmasis aprašytas Izaijo 10:24–32, antrasis – 2 Kar 18:13–19:7. Antrojo įsiveržimo metu Jeruzalę išgelbėjo Viešpaties angelas (2 Kar 19:35).