Pagalbinės studijavimo priemonės
Galatams, laiškas


Galatams, laiškas

Knyga Naujajame Testamente. Pradžioje tai buvo laiškas, kurį apaštalas Paulius parašė šventiesiems, gyvenantiems visoje Galatijoje. Šiame laiške rašoma apie tai, kad tikrąją laisvę galima rasti tik gyvenant pagal Jėzaus Kristaus evangeliją. Jei šventieji priimtų žydų krisčionių, primygtinai reikalavusių laikytis Mozės įstatymo, mokymus, jie apribotų arba sunaikintų tą laisvę, kurią jie rado Kristuje. Laiške Paulius taip pat patvirtino savo paties, kaip apaštalo, padėtį, paaiškino išteisinimo tikėjimu doktriną ir patvirtino dvasinės religijos vertę.

1 ir 2 skyriuose Paulius išreiškė liūdesį dėl gautos žinios apie atsimetimą tarp galatų ir paaiškino savo padėtį tarp apaštalų. 3 ir 4 skyriuose aptariamos tikėjimo ir darbų doktrinos. 5 ir 6 skyriuose yra pamokslas apie praktinius tikėjimo doktrinos rezultatus.