Pagalbinės studijavimo priemonės
Kuolas


Kuolas

Vienas iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios organizacinių ir administracinių padalinių. Kuolas susideda iš keleto apylinkių ar skyrių. Paprastai jis turi geografines ribas, ir jo pavadinimas atitinka palapinės įvaizdį, aprašytą Iz 54:2: „Pailgink savo virves, sustiprink savo kuolus“. Kiekvienas Sionės kuolas palaiko ir padeda išlaikyti Bažnyčią, kaip kad Palapinę laiko jos kuolai. Kuolas yra išsklaidyto Izraelio likučių susirinkimo vieta (DS 82:13–14; 101:17–21).