Pagalbinės studijavimo priemonės
Kornelijus


Kornelijus

Petro pakrikštytas šimtininkas Cezarėjoje (ApD 10). Turbūt jis buvo pirmas kitatautis, prisijungęs prie bažnyčios, nebūdamas pirma atverstas į judaizmą. Kornelijaus ir jo šeimos krikštas pažymėjo, jog atidaromas kelias skelbti evangeliją kitataučiams. Šiam skelbimui vadovavo Petras, vyriausiasis apaštalas, tuo metu turėjęs Dievo karalystės žemėje raktus.