Pagalbinės studijavimo priemonės
Asirija


Asirija

Senovės imperija, kuri su savo varžove Babilone valdė daugelį senovės Sirijos ir Palestinos žemių didžiumą Senojo Testamento laikų. Nors asirai nuo 12 amžiaus prieš Kristaus gim. vidurio iki 7 amžiaus prieš Kristaus gim. pabaigos buvo galingiausi, jie niekada nesugebėjo sukurti stabilios politinės struktūros. Jie valdė teroru, triuškindami savo priešus ugnimi ir kalaviju arba silpnindami juos gausiais gyventojų trėmimais į kitas savo imperijos dalis. Jų pavaldiniai niekada nesiliaudavo būti jų priešais, ir visa imperijos raida pasižymėjo nesiliaujančiais sukilimais (žr. 2 Kar 18–19; 2 Met 32; Iz 7:17–20; 10; 19; 37).