Pagalbinės studijavimo priemonės
Pranašystė, pranašauti


Pranašystė, pranašauti

Pranašystę sudaro Dievo įkvėpti žodžiai ar raštai, kuriuos asmuo gauna apreiškimu iš Šventosios Dvasios. Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia (Apr 19:10). Pranašystė gali būti susijusi su praeitimi, dabartimi ar ateitimi. Kai asmuo pranašauja, jis kalba arba rašo tai, ką Dievas nori jam pranešti jo paties ar kitų labui. Žmonės gali gauti pranašystę arba apreiškimą apie savo gyvenimus.