Pagalbinės studijavimo priemonės
Mesijas


Mesijas

Aramėjiškas ir hebrajiškas žodis, kuris reiškia „pateptasis“. Naujajame Testamente Jėzus vadinamas Kristumi, kas yra graikiškas žodžio mesijas ekvivalentas. Mesijas reiškia pateptasis pranašas, kunigas, karalius ir išvaduotojas, kurio atėjimo žydai nekantriai laukė.

Daugelis žydų laukė tik išvaduotojo iš romėnų valdžios ir didesnio tautinio suklestėjimo; todėl, kai Mesijas atėjo, vadovai ir daugelis kitų jį atmetė. Vien nuolankieji ir ištikimieji pajėgė įžvelgti Jėzuje iš Nazareto tikrąjį Kristų (Iz 53; Mt 16:16; Jn 4:25–26).