Pagalbinės studijavimo priemonės
Sadukėjai


Sadukėjai

Nedidelė, bet politiškai galinga partija, arba kasta, tarp žydų. Turbūt labiausiai jie garsėjo tuo, jog tvirtai tikėjo, kad reikia paklusti Mozės įstatymo raidei, ir netikėjo dvasių bei angelų realumu ir taip pat prikėlimo bei amžinojo gyvenimo doktrinomis (Mk 12:18–27; ApD 4:1–3; 23:7–8).