Pagalbinės studijavimo priemonės
Manasas


Manasas

Senajame Testamente – Asenatos ir Juozapo, kuris buvo parduotas į Egiptą, vyriausias sūnus (Pr 41:50–51). Jis ir jo brolis Efraimas buvo Jokūbo (Izraelio) anūkai, bet jie buvo jo įsūnyti ir palaiminti, lyg būtų jo paties sūnūs (Pr 48:1–20).

Manaso gentis

Manaso palikuonys buvo suskaičiuoti kartu su Izraelio gentimis (Sk 1:34–35; Joz 13:29–31). Mozės palaiminimas Juozapo genčiai, kuris taip pat buvo duotas Efraimui ir Manasui, užrašytas PakĮst 33:13–17. Dalis jai paskirtos žemės buvo į vakarus nuo Jordano ir ribojosi su Efraimo žeme. Ji taip pat turėjo kolonijas rytiniame Jordano krante – puikias Bašano ir Gileado ganyklas. Paskutinėmis dienomis Manaso gentis padės Efraimo genčiai surinkti išsklaidytą Izraelį (PakĮst 33:13–17). Mormono Knygos pranašas Lehis buvo Manaso palikuonis (Al 10:3).