Pagalbinės studijavimo priemonės
Jokūbas, Alfajaus sūnus


Jokūbas, Alfajaus sūnus

Vienas iš Dvylikos Apaštalų, kuriuos Jėzus išsirinko savo mirtingosios tarnystės metu (Mt 10:3; Mk 3:18; Lk 6:15; ApD 1:13).