Pagalbinės studijavimo priemonės
Osana


Osana

Iš hebrajų kalbos kilęs žodis, reiškiantis „prašom, išgelbėk mus“ ir vartojamas garbinimui ir maldavimui.

Per Palapinių šventę, kuri žymėdavo, kad Viešpats išvedė Izraelį į pažadėtąją žemę, žmonės giedodavo 118 psalmės žodžius ir mojuodavo palmių šakomis. Viešpaties triumfinio įžengimo į Jeruzalę metu minios šaukė „Osana“ ir klojo palmių šakas po jojančio Jėzaus kojomis, tuo parodydami, jog supranta, kad Jėzus yra tas pats Viešpats, kuris senovėje išvadavo Izraelį (Ps 118:25–26; Mt 21:9, 15; Mk 11:9–10; Jn 12:13). Tie žmonės pripažino Kristų kaip ilgai lauktąjį Mesiją. Žodis osana tapo Mesijo sveikinimu visais laikais (1 Nef 11:6; 3 Nef 11:14–17). Šūksnis Osana buvo įtrauktas į Kirtlando šventyklos pašventinimą (DS 109:79) ir dabar yra šiuolaikinių šventyklų pašventinimo dalis.