Pagalbinės studijavimo priemonės
Tikėjimo Teiginiai


Tikėjimo Teiginiai

Trylika pagrindinių Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narių tikėjimo punktų.

Džozefas Smitas pirmiausia juos surašė laiške Džonui Ventvortui, laikraščio Chicago Democrat leidėjui, atsakydamas į jo prašymą paaiškinti, kuo tiki bažnyčios nariai. Laiškas tapo žinomas kaip Laiškas Ventvortui ir pirmą kartą buvo išspausdintas leidinyje Times and Seasons 1842 m. kovo mėn. 1880 m. spalio 10 d. bažnyčios narių balsavimu Tikėjimo Teiginiai buvo oficialiai priimti kaip Raštai ir įtraukti kaip Brangiojo Perlo dalis.