Pagalbinės studijavimo priemonės
Žmogus, žmonės


Žmogus, žmonės

Reiškia visą žmoniją, tiek vyrus, tiek ir moteris. Visi vyrai ir moterys yra dvasiniai Dangiškojo Tėvo vaikai tikrąja to žodžio prasme. Kai jie gimsta į mirtingumą, jie gauna fizinius mirtingus kūnus. Šie kūnai buvo sukurti pagal Dievo atvaizdą (Pr 1:26–27). Vyrai ir moterys, kurie bus ištikimi priimdami būtinas apeigas ir vykdydami savo sandoras bei paklusdami Dievo įsakymams, įeis į savo išaukštinimą ir taps tokie kaip Dievas.

Žmogus yra Dangiškojo Tėvo dvasinis vaikas

Žmogus gali tapti toks, kaip Dangiškasis Tėvas