Pagalbinės studijavimo priemonės
Laisvas, laisvė


Laisvas, laisvė

Galia ar galimybė pačiam laisvai pasirinkti; būsena ar būklė, kai gali laisvai veikti ir galvoti. Dvasine prasme asmuo, kuris atgailauja ir paklūsta Dievo valiai, yra laisvas nuo nuodėmės vergijos per Jėzaus Kristaus apmokėjimą (Mzj 5:8). Paklusnumas evangelijos principams išlaisvina žmogų iš nuodėmės dvasinės vergijos (Jn 8:31–36).