Pagalbinės studijavimo priemonės
Mešachas


Mešachas

Senajame Testamente – Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas buvo trys izraelitų jaunuoliai, kurie kartu su Danielium buvo paimti į Nebukadnecaro, Babilonės karaliaus, rūmus. Mešacho hebrajiškas vardas buvo Mišaelis. Keturi vaikinai, bijodami susiteršti, atsisakė karaliaus valgio ir vyno (Dan 1). Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas karaliaus buvo įmesti į ugnimi plieskiančią krosnį, bet buvo apsaugoti Dievo Sūnaus (Dan 3).