Pagalbinės studijavimo priemonės
Damaskas


Damaskas

Senovės Sirijos miestas.

Damaskas stovi derlingoje lygumoje, esančioje dykumos pakrašty, ir yra gausiai drėkinamas Barados upės. Jis dažnai minimas Raštuose (pradedant nuo Pr 15:2). Paulius buvo pakeliui į Damaską, kai jam pasirodė prikeltas Viešpats (ApD 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20; 2 Kor 11:32–33).