Pagalbinės studijavimo priemonės
Ezavas


Ezavas

Senajame Testamente – Izaoko ir Rebekos vyresnysis sūnus ir Jokūbo brolis dvinys. Šie du broliai varžėsi vienas su kitu nuo užgimimo (Pr 25:19–26). Ezavo palikuonys edomitai ir Jokūbo palikuonys izraelitai tapo tarpusavyje besivaržančiomis tautomis (Pr 25:23).