Pagalbinės studijavimo priemonės
Juozapas iš Arimatėjos


Juozapas iš Arimatėjos

Juozapas iš Arimatėjos buvo Sinedriono narys, Kristaus mokinys ir turtingas bei ištikimas izraelitas, nedalyvavęs pasmerkiant mūsų Viešpatį. Po nukryžiavimo Juozapas paėmė Gelbėtojo kūną, įvyniojo į švarią drobulę ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje (Mt 27:57–60; Mk 15:43–46; Lk 23:50–53; Jn 19:38–42).