Pagalbinės studijavimo priemonės
Dangus


Dangus

Terminas dangus Raštuose turi dvi pagrindines reikšmes: 1) tai yra vieta, kur gyvena Dievas ir kur ateity gyvens šventieji (Pr 28:12; Ps 11:4; Mt 6:9); 2) tai erdvė aplink žemę (Pr 1:1, 17; Iš 24:10). Dangus aiškiai nėra rojus, kuris yra laikinoji vieta ištikimoms dvasioms tų, kurie gyveno ir mirė šioje žemėje. Po savo mirties ant kryžiaus Jėzus aplankė rojų, bet trečią dieną jis pasakė Marijai, kad dar nebuvo įžengęs pas Tėvą, kuris yra danguje. (Lk 23:39–44; Jn 20:17; DS 138:11–37).