Pagalbinės studijavimo priemonės
Balandžio ženklas


Balandžio ženklas

Iš anksto paruoštas ženklas, kurio dėka Jonas Krikštytojas turėjo atpažinti Mesiją (Jn 1:32–34). Džozefas Smitas mokė, kad balandžio ženklas buvo įsteigtas prieš pasaulio sukūrimą, kaip liudijimas apie Šventąją Dvasią; todėl velnias negali apsireikšti balandžio ženklu.