Pagalbinės studijavimo priemonės
Smitas Vyresn., Džozefas


Smitas Vyresn., Džozefas

Pranašo Džozefo Smito tėvas. Jis gimė 1771 m. liepos 12 dieną. Jis vedė Liusi Mak, ir jie turėjo devynis vaikus (DžS–I 1:4). Džozefas ištikimai tikėjo paskutiniųjų dienų atstatymu ir buvo pirmasis Bažnyčios patriarchas. Jis mirė 1840 metų rugsėjo 14 dieną.