Pagalbinės studijavimo priemonės
Sara


Sara

Senajame Testamente – pirmoji Abraomo žmona. Senatvėje ji pagimdė Izaoką (Pr 18:9–15; 21:2).