Pagalbinės studijavimo priemonės
Eteras


Eteras

Paskutinysis jareditų pranašas Mormono Knygoje (Etr 12:1–2).

Etero knyga

Knyga Mormono Knygoje, kurioje yra jareditų metraščio dalys. Jareditai buvo žmonių grupė, gyvenusi vakariniame žemės pusrutulyje daugelį amžių prieš Lehio liaudį. Etero knyga buvo surašyta iš dvidešimt keturių plokštelių, kurias rado Limhio žmonės (Mzj 8:8–9).

1–2 skyriuose pasakojama, kaip jareditai paliko savo gimtinę Babelės bokšto laikais ir leidosi kelionėn į žemę, dabar vadinamą Amerikos žemynu. 3–6 skyriuose pasakojama, kad Jaredo brolis matė ikimirtingąjį Gelbėtoją ir kad jareditai keliavo aštuoniomis baržomis. 7–11 skyriuose tęsiama istoriją apie nelabumą, kuris vyravo didžiumą jareditų istorijos. 12–13 skyriuose Moronis, kuris redagavo Etero metraštį, rašo apie tikėjimu padarytus stebuklus ir apie Kristų bei ateisiančią Naująją Jeruzalę. 14–15 skyriuose pasakojama, kaip jareditai tapo galinga tauta, bet dėl savo nelabumo buvo sunaikinti pilietinio karo.